slide_1 slide_2 slide_3 slide_4

O nás

Personální politika

Firemní aspirace a cíle se opírají především o výkonnost, schopnosti, kreativitu a další potřebné charakteristiky a kompetence našich pracovních týmů, zaměstnanců a manažerů.

Hlavním nástrojem jsou vzdělávací a tréninkové programy, adaptační programy, programy kariérního růstu, rekvalifikace, pravidelná osobní hodnocení, mezifiremní setkání, oceňování těch nejlepších. Nedílnou součástí je program získávání nových zaměstnanců.

Vytváříme prostředí pro využití energie a plné uplatnění všech schopností našich zaměstnanců, zvyšujeme aspirace a motivaci k vyššímu výkonu, vyšší efektivnosti a lepším výsledkům, podporujeme týmový styl práce, kreativitu, samostatnost a ochotu učit se od okolního úspěšného světa. Nabízíme všem zaměstnancům, aby se podíleli na zlepšování firemních procesů a byli spolutvůrci všech pozitivních změn. Očekáváme od nich chuť vítězit a mít úspěch.