slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD CONSTRUCTION

je dodavatel stavební části investičních celků včetně souvisejících dodávek technologického vybavení a realizace rezidenčních a kancelářských projektů.

AKTUÁLNÍ STAV

Aktuální stav stavby

  1. Jsou dokončeny monolitické železobetonové konstrukce.

  2. Je dokončena montáž železobetonového prefabrikovaného skeletu.

  3. Je dokončena 1. část obslužné komunikace v délce cca 200m.

  4. Na jednotlivých stavebních objektech je dokončena montáž nosné ocelové konstrukce, v současnosti probíhají montážní práce na střešní konstrukci.

  5. Na stavbu je dodán a osazen turbogenerátor.

  6. Probíhá kompletace kotle a spalovacího zařízení.

  7. Byly zahájeny práce na opláštění (fasádě) objektů.

  8. Pokračují práce na čištění spalin.

  9. V nejbližší době budou zahájeny práce na zbývajících stavebních objektech – Vodojem a Čerpací stanice.

  10. Zároveň budou zahájeny práce na vnějších rozvodech inženýrských sítí.