slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD ELEKTROTECHNIKA

výrobce a systémový integrátor polovodičových měničových technologií, pohonů, napájecích systémů, filtračně-kompenzačních zařízení, silnoproudých provozních souborů.

Budící soustavy a kogenerační jednotky

Budící soustavy pro synchronní generátory a motory jsou řešené jako: katalog ke stažení

 • statické (je použit tyristorový měnič v můstkovém spojení) nebo
 • rotační s nesenými ventily (je použit pulzní spínač na bázi tranzistorů IGBT)

Oba typy budičů jsou řízeny mikroprocesorovým regulátorem EMADYN, který zajišťuje základní funkce budících soustav.

Generátory

 • nabuzení 
 • nafázování na síť 
 • regulace napětí v ostrovním režimu 
 • regulace napětí se statikou 
 • regulace jalového výkonu resp. účiníku 
 • ochranné funkce, jako je např. tepelný model stroje, P-Q diagram, nadproud buzení 
 • beznárazový přechod mezi jednotlivými režimy 
 • speciální testovací režimy

Motory

 •  rozběh 
 •  nabuzení 
 •  regulace jalového výkonu resp. účiníku 
 •  ochranné funkce 
 •  speciální testovací režimy 

                                                                  

                        Regulační skříň buzení regulátoru

Do rozvaděče je možno osadit i záložní regulaci, která v případě poruchy hlavní regulace beznárazově převezme regulaci stroje. Zároveň jsou v rozvaděči budící soustavy umístěny i ostatní pomocné obvody, např. přepěťová ochrana.

Budící soustavy jsou realizovány pomocí sestav MODULEX, popř. VARIANT. Principiální schémata statické a rotační budící soustavy:

 

 

Regulátor EMADYN

 • na mikroprocesoru řady INTEL´196
 • v plastové kazetě
 • sestava z několika typů jednotek
 • možné doplnění pomocí externých pomocných bloků
 • možnost doplnění o ovládací a zobrazovací jednotku MPA