slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD ELEKTROTECHNIKA

výrobce a systémový integrátor polovodičových měničových technologií, pohonů, napájecích systémů, filtračně-kompenzačních zařízení, silnoproudých provozních souborů.

Filtračně-kompenzační zařízení

  FKZ kompenzují všechny zpětné negativní vlivy spotřebičů na napájecí síť  - katalog ke stažení

 • odběr jalové energie 
 • deformace napěťové křivky vlivem vyšších harmonických složek proudu 
 • pokles a kolísání napětí 
 • nesymetrie zátěže

Oblasti využití

 • těžební průmysl
 • zpracovatelský průmysl
 • železniční doprava
 • železárny
  • asynchronní motory
  • transformátory
  • obloukové a indukční pece
  • elektrické motory pohánějící čerpadla, ventilátory a kompresory

Členění filtračně-kompenzačních zařízení

 • statická
 • regulovaná s dekompenzačním členem

Komponenty filtračně-kompenzačních zařízení

 • filtrační tlumivky
 • kondenzátorové batérie
 • dekompenzační tlumivky
 • dekompenzační měnič
 • regulace a ovládání

Základní schéma

 

Na obrázku  je znázorněné standardní zapojení filtračně-kompenzačního zařízení. Filtry, tvořené sériovou kombinací kondenzátoru a filtrační tlumivky, slouží jako sériové rezonanční obvody pro "odsávání" nežádoucích vyšších harmonických kmitočtů, t.j. 5., 7., 11., 13. atd. a současně dodávají do sítě konstantní kapacitní proud. Tento kapacitní proud je kompenzován při nezatížené síti dekompenzačním členem (kompenzátorem).