slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD ELEKTROTECHNIKA

výrobce a systémový integrátor polovodičových měničových technologií, pohonů, napájecích systémů, filtračně-kompenzačních zařízení, silnoproudých provozních souborů.

Měničové systémy pro AC/DC pohony

STEJNOSMĚRNÉ POHONY velkých výkonů jsou standardně sestaveny z:

 • výkonového polovodičového měniče v kotevním obvodu
 • pomocného měniče v obvodu buzení včetně regulačních a pomocných obvodů
 • používané jsou polovodičové prvky v pastilkovém provedení
 • chlazení tepelnými trubicemi
 • možnost řadit polovodičové měniče paralelne dle výkonu


STEJNOSMĚRNÉ POHONY menších výkonů:

 • měnič kotevního a budícího obvodu včetně regulačních a pomocných obvodů lze instalovat do jednoho rozvaděče
 • možnost použít i polovodičových bezpotenciálových modulů
 • chlazení klasickými chladiči

 Podle potřeby je možno měničové sestavy řešit jako:

 • reverzační
 • nereverzační
 • v 6ti pulzním, 12tipulzním nebo vícepulzním zapojení.


Systém měničů VARIANT je určen pro široké spektrum aplikací
středních a velkých výkonů s napěťovým rozsahem 380 – 1800V. Základ tohoto systému tvoří výměnný blok s polovodičovými součástkami a vzduchovými chladiči, pracujícími na bázi tepelných trubic. Tento moderní systém chlazení polovodičů, využívající k odvádění tepla změny skupenství kapalného média, umožňuje oproti klasickému chlazení výrazně snížit hmotnost i rozměry měničů. Standardní měničová sestava VARIANT obsahuje:

 • 12 součástkových bloků umístěných ve čtyřech patrech
 • ventilátor s motorem
 • čidla proudu, přepěťové ochrany a ostatní pomocné obvody


Systém vzduchem chlazených polovodičových měničů MODULEX umožňuje svým rozsahem parametrů použití pro široké spektrum technologických aplikací malých a středních výkonů, obvykle pro napětí do 500V. Základ tohoto systému tvoří blok vlastního polovodičového měniče ve dvou provedeních pro proudy do 100 A a do 500 A s bezpotenciálovými moduly. V bloku jsou dále osazeny pulzní transformátory, přepěťové ochrany a silové pojistky. Dle požadavku aplikace může rozvaděč měniče dále obsahovat regulační a ovládací obvody, včetně ovládacího panelu.

 

 

STŘÍDAVÉ POHONY jsou standardně řešeny buď v zapojení „synchronního ventilového pohonu“ nebo s použitím frekvenčních měničů s prvky IGCT nebo IGBT. Katalogový list  ke stažení

Nejčastější aplikací jsou nové nebo rekonstruované pohony čerpadel a ventilátorů, rozběhových zařízení synchronních generátorů, motorů apod.

Pro ventilové pohony velkých výkonů se využívají sestavy COMPACT.
Měnič pohonu je obvykle sestaven:

 • ze dvou (šestipulzní zapojení) sestav COMPACT
 • nebo čtyřech sestav COMPACT (dvanáctipulzní zapojení) s tlumivkami ve stejnosměrném meziobvodu.
 • regulaci a ovládání zajišťuje sestava MODULEX s měničem buzení a mikroprocesorovým regulátorem EMADYN.

 

 

Použitím pastilkových polovodičových prvků přímo spínaných optickým signálem (optotyristory) v součástkových blocích a vzduchového chlazení na principu tepelných trubic je docílena značná kompaktnost součástkových bloků a tím i snížení objemu celých měničových sestav.

Pro plynulý rozběh a snížení rozběhových proudů pohonů s příznivým průběhem zatěžovacího momentu jsou používány měničové sestavy VARIANT nebo COMPACT v zapojení „soft-start“ s napětími do 10 kVAC.

Klasická regulace otáček nebo rozběh kroužkových asynchronních motorů všech výkonů (např. čerpadel a ventilátorů), prováděné vřazováním odporu do obvodu vinutí rotoru, lze nahradit podsynchronní kaskádou, realizovanou obvykle sestavami MODULEX nebo VARIANT nebo speciálním měničem s prvky IGCT.

Pro pohony s asynchronními motory (ventilátory, čerpadla apod.) je vhodné použití frekvenčních měničů s IGCT tyristory (vypínatelné tyristory s integrovanou řídící jednotkou) nebo IGBT tranzistory. Frekvenční měnič INVERT je obvykle sestaven z:

 • modulu vstupních obvodů
 • modulu usměrňovače
 • modulu brzdy
 • modulu frekvenčního měniče