slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD ELEKTROTECHNIKA

výrobce a systémový integrátor polovodičových měničových technologií, pohonů, napájecích systémů, filtračně-kompenzačních zařízení, silnoproudých provozních souborů.

Služby servisu a zkušebny

Zkušebna výkonových polovodičových aplikací

Pro zabezpečení zkoušek je zkušebna vybavena výkonovými zdroji napětí střídavých i stejnosměrných, s možností regulace napětí a dále i odpovídajícími výkonovými zátěžemi.

Největší napájecí zdroj má výkon 16 MVA s možností regulace napětí.Stejnosměrné zdroje:
0 ÷ 4000 V 1000 A
0 ÷ 3600 V 400 A
0 ÷ 1000 V 375 A

Třífázový zdroje:
0 ÷ 25 kV 16 MVA
0 ÷ 35 kV 4 MVA
0 ÷ 11 kV 4 MVA
0 ÷ 6 kV 16 MVA
0 ÷ 2,2 kV 12 MVA
0 ÷ 0,8 kV 4 MVA
150 ÷ 610 V 1000 A

Zátěže: vodní a fechralové odpory

Ve většině boxů jsou vyvedeny boostery napájené ze sítě 400 V o výkonech 120 ÷ 680 kVA, rozsah výstupního napětí cca 50 ÷ 800 V. Pro provádění proudových zkoušek je k boosterům možno připojit vzduchové transformátory s výstupním napětím cca 20 V a proudem 20000 A.

Zkušebna je zařízena nejen pro provádění kusových zkoušek vyráběných měničů, ale též pro provádění jejich typových zkoušek, které navíc vyžadují další speciální zařízení. Mezi ně patří např. velkoobjemová klimatická komora, umožňující provádět zkoušky za extrémních teplot v rozmezí od -60 °C do +100 °C a zkoušky ve vlhkém teple.


Vybavení zkušebny umožňuje provádět kromě běžných kusových zkoušek zkoušky:

- tepelnými cykly v cyklovacích komorách
- zkoušky chvěním
- zkoušky propojení regulačních van
- zahořování reg. jednotek a celých regulátorů