slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD ELEKTROTECHNIKA

výrobce a systémový integrátor polovodičových měničových technologií, pohonů, napájecích systémů, filtračně-kompenzačních zařízení, silnoproudých provozních souborů.

Speciální aplikace výkonové elektrotechniky

Jsme schopni dodávat kromě zařízení určených pro standardní odvětí průmyslu i unikátní zařízení splňující specifické požadavky zákazníků v různých oborech:

  • identifikace konkrétního problému
  • zpracování primárního výzkumu
  • vypracování studie
  • návrh řešení
  • ověření funkcionality navrhovaných řešení na vlastní zkušebně
  • uvádení aplikace do trvalého provozu
  • poskytnutí široké řady technických služeb

 

Speciální aplikace výkonové elektroniky

─     speciální aplikace pro napájení stabilizačních vinutí zařízení TOKAMAK pro jadernou fůzi

─     unikátní měniče zhotovené dle konkrétního specifického zadání

─     rekonstrukce stávajících elektrotechnických zařízení

─     systémy řízení pro kogenerační jednotky

─     speciální zdroje pro elektrochemické procesy

─     speciální aplikace pro optimalizace energetických sítí

─     zařízení pro napájení technologických zařízení na drahách