slide_1 slide_2

ČKD PRAHA DIZ

dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie.

Identifikační údaje

ČKD PRAHA DIZ, a.s. 
Kolbenova 942/38a
190 00 Praha 9

IČ: 00565997
Společnost je registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 248

fax: +420 283 890 156
tel.: +420 266 054 000
e-mail: info@ckddiz.cz