slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD PRAHA DIZ

dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie.

Obecná informace

Výstavba energetických celků v plném komplexu činností. Projekční příprava, basic a detail design, nákup, realizace, montáž, uvedení do plného provozu, pozáruční servis. Modely financování, studie proveditelnosti.
Paroplynové elektrárny, lokální kogenerační zdroje na bázi plynových motorů, biomasové energetické bloky, spalovny, technologické provozní soubory pro jaderné elektrárny, kotelny s vysokou účinností, modernizace, retrofity.

 • Kogenerační paroplynové elektrárny
 • Lokální kogenerační zdroje s vysokou účinností s plynovým motorem
 • kombinace výroby tepla v plynových kotlích s kogenerací, akumulací a tepelnými čerpadly k dosažení vysoké energetické účinnosti a nízkých emisí škodlivin do ovzduší
 • modernizace  a zvyšování účinnosti teplárenských provozů a kotelen
 • rozvody tepelných sítí včetně kompaktních předávacích stanic
 • řídicí systémy pro bezobslužný provoz zdroje tepla
 • chladicí zařízení (ledové plochy, účelové stavby, průmysl a energetika)
 • spalovny s kogeneračním využitím energie (komunálního, farmaceutického, nemocničního a speciálního)
 • sekundární okruh / strojovny jaderných elektráren
 • záložní zdroje elektrické energie, jednotky chladu a technologie chlazení,  nízkotlaké a vysokotlaké kompresorové stanice
 • příprava investičních záměrů, feasibility studie, montáž, uvedení do provozu, pozáruční servis