slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD PRAHA DIZ

dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie.

Chladící zařízení

 • střední a vyšší výkony o kapacitách od stovek do tisíců KW
 • široká škála použití v potravinářském a chemickém průmyslu, energetice, účelových i občanských stavbách a sportovním odvětví
 • dle parametrů, účelu použití a podmínek v místě určení
 • řešení zařízení jako jedno či vícestupňové okruhy (v případě nízkých teplot v kaskádním uspořádání) s přímým nebo nepřímým chlazením
 • užití objemových chladivových kompresorů jako nosných zařízení
 • použití turbokompresorů pro nejvyšší výkony a speciální výroby (zařízení ethylenových závodů apod.)
 • doplnění zařízení kompletujícími dodávkami aparátů, chladicích věží, čerpadel, potrubní a elektrické části vč. řídicího systému
 • V některých případech je výhodné použití absorpčních jednotek s pracovní dvojicí voda-LiBr, využívající jako zdroj energie páru nebo horkou vodu


Obor dodávek

 • objemové chladivové kompresory (pístové nebo šroubové)
 • turbokompresory
 • kompletující dodávky aparátů, chladící věže, čerpadla, potrubní a elektrické části vč. řídicího systému