slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD PRAHA DIZ

dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie.

Energetické bloky do 100 MW na bázi parních, paroplynových a plynových turbosoustrojí

  • Dodávky energetických bloků do velikosti 100 MW jsou zaměřeny především na trh tzv. závodových (captive) elektráren.
  • hlavním kritériem je flexibilita dodávek elektrické a tepelné energie, nezávislost na veřejné energetické síti
  • klíčové pro klienty ze zpracovatelského průmyslu (železárny, chemické, textilní a potravinářské závody, apod.) s vysokou spotřebou elektrické energie a technologické páry
  • dle lokality mohou být zdroje vybaveny zařízeními pro výrobu tepla ve formě páry nebo teplé/horké vody

Příklady referenčních projektů:

  • Paroplynová elektrárna Kyjov, ČR
  • Lokální kogenerační jednotky s vysokou účinností 3x 15 MW, Česká Lípa, ČR
  • Lokální kogenerační jednotka 2x 14 MW, Bratislava, Slovensko