slide_1 slide_2 slide_3

ČKD PRAHA DIZ

dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie.

Dopravní systémy - metro, silniční tunely, stabilní měnírny a distribuční transformovny

Dopravní systémy - metro

 • Slaboproudá a silnoproudá elektrotechnika, komplexní strojní vybavení, automatizované systémy dálkového řízení, speciální zařízení, pomocné provozní soubory

Příklady referenčních projektů:

 • Pražské metro - trasa IV.B
 • Metro IV.C1 (Holešovice - Ládví)
 • Výstavba metra IV.C2 (Ládví - Letňany)
 • Depo metra Hostivař - úprava kolejového zhlaví
 • Myčka v depu metra Hostivař

Dopravní systémy - silniční tunely

 • Strojní zařízení, světelná signalizace, vzduchotechnická zařízení, zařízení pro automatiku provozu, silnoproudá slaboproudá elektroinstalace, trafostanice, čerpací stanice a rozvody

Příklady referenčních projektů:

 • MO Radlická - Strahovský tunel (tunel Mrázovka)
 • Městský okruh Praha
 • Tunel Blanka

Měnírny a distribuční transformátorové stanice pro dopravní systémy

Příklady referenčních projektů:

 • Prodloužení tramvajové trati do Radlic vč. smyčky - technologická část
 • Měnírna Opletalova