slide_1 slide_2 slide_3

ČKD PRAHA DIZ

dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie.

Vodohospodářské projekty - technologie úpraven vody

  • Technologie dmycháren a kompresoroven
  • Technologie čerpacích stanic
  • Technologické elektroinstalace a řídící systémy
  • Technologie nádrží
  • Komplexní vyzkoušení a uvádění do provozu

Příklady referenčních projektů:

  • Rekonstrukce úpravny vody Podolí
  • Technologie úpravny vody ZOO Praha