slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5

ČKD ENERGY

dodavatel investičních celků a souvisejícího zařízení. Specializuje se na oblast energetiky a ekologie.

Energetické bloky do 100 MW na bázi parních, paroplynových a plynových turbosoustrojí

  • Dodávky energetických bloků do velikosti 100 MW jsou zaměřeny především na trh tzv. závodových (captive) elektráren.
  • hlavním kritériem je flexibilita dodávek elektrické a tepelné energie, nezávislost na veřejné energetické síti
  • klíčové pro klienty ze zpracovatelského průmyslu (železárny, chemické, textilní a potravinářské závody, apod.) s vysokou spotřebou elektrické energie a technologické páry
  • dle lokality mohou být zdroje vybaveny zařízeními pro výrobu tepla ve formě páry nebo teplé/horké vody.