slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5

ČKD ENERGY

dodavatel investičních celků a souvisejícího zařízení. Specializuje se na oblast energetiky a ekologie.

Lokální mikro-kogenerace

 • spalovací mikroturbíny o elektrickém výkonu 30, 65, 200 a 1000 kW
 • možné skládat do clusteru/ kontejnerové řešení o výkonu až několik MW
 • zařízení lze provozovat jak pro samostatnou výrobu elektrické energie, tak v kogeneračním režimu (produkce teple/horké vody, nebo páry), kde se dosahuje celkové účinnosti až 82%
 • mikroturbíny jsou schopné spalovat zemní plyn, bioplyn, diesel, biodiesel ( příp. další plynná a kapalná paliva po konzultaci s výrobcem)
 • nízké náklady na servis zařízení
 • bezporuchový provoz (vhodné pro kritické záložní zdroje)

mikroturbíny Capstone dosahuji v porovnání s motory:

 • excelentně nízké emise škodlivých látek
 • nízký hluk
 • minimální vibrace
 • vhodné pro lokality se zhoršenou kvalitou ovzduší či přísnými limity na vypouštění škodlivých látek

Mikro-kogenerace jsou vhodné pro zákazníky/aplikace:

 • Hotely
 • Obchodní centra
 • Datacentra
 • Finanční instituce a administrativní budovy
 • ČOV
 • Bytové objekty (stávající, pro developery - nově budované)
 • Menší výrobní areály s potřebou tepla nebo chlazení

Příklady referenčních projektů:  

 • Safina, ČR; C200 - kogenerace: 200 kWe + 280 kWt 
 • MTH Kolín, ČR; odborný servis C30
 • Mikrokogenerační jednotka s mikroturbínou Capstone C 200 a absorpčním chladičem: 200 kWe + 280 kWt
 • Rekonstrukce zdroje tepelné a elektricé energie v multifunkčním domě v Praze Stodůlkách: 200 kWe + 280 kWt