slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7

Technologické provozní soubory

Kompresorová turbosoustrojí pro segment plyn a ropa, metalurgii, chemický průmysl a energetiku

  • využití kompresorových soustrojí s hlavními komponenty turbokompresory a pístovými kompresory pro dopravu zemního plynu
  • pro podzemní zásobníky zemního plynu
  • pro rafinérie zpracovávající ropu a zemní plyn

Obor dodávek

  • dodávky investičních celků, jejichž základní technologii tvoří kompresorové stanice
  • především pro plynárenské závody a závody na zpracování ropy
  • spolehlivý provoz dříve dodané technologie s tímto zařízením
  • provádění údržby a generálních oprav

Využití zejména kompresorů designu ČKD:

  • kompresory typové řady RP*, RS*, SK*, BK* pro stlačování směsí uhlovodíků s vysokým obsahem vodíku pro rafinérie
  • kompresory pro stlačování a dopravu zemního plynu typové řady RS*, SK*, BK*
  • kompresory pro podzemní zásobníky zemního plynu typové řady RS* a BK*