slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

Investiční celky

Development a technologie budov

 • Dopravní systémy - metro, silniční tunely, stabilní měnírny a distribuční transformovny
 • Technologie zařízení budov
 • Vodohospodářské projekty - technologie úpraven vody
 • Pozemní stavby - bytová výstavba, občanská vybavenost a průmyslové stavby

Obor dodávek

 • komplexní inženýrské služby
 • vedení projektu
 • projektová a schvalovací příprava
 • energetika
 • zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení

Strojní zařízení

 • vzduchotechnická zařízení
 • automatizované systémy dálkového řízení
 • speciální zařízení pro ochranu podpovrchových částí metra
 • realizace stavby
 • záruční i pozáruční servis