slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

Investiční celky

Elektrárny a energetické bloky na bázi parních, paroplynových a plynových turbosoustrojí

 • dodávky energetických bloků do 100 MW – zaměření na trh tzv. závodových (captive) elektráren
 • flexibilita dodávek elektrické a tepelné energie
 • nezávislost na veřejné energetické síti
 • určené pro zpracovatelský průmysl
 • železárny, chemické, textilní a potravinářské závody apod. s relativně vysokou vlastní spotřebou elektrické energie a technologické páry
 • zdroje mohou být vybaveny zařízeními pro výrobu tepla a teplé užitkové vody
 • součástí projektů též řešení pomocných technologií
 • palivové a vodní hospodářství, chemické úpravny a čistírny vod, čištění spalin nebo rozvody technologické páry a elektrické energie
 • vyvedení a prodej přebytečného elektrického výkonu do veřejných energetických sítí
 • zajištění podpůrných služeb elektrizační soustavy Pozn. Podobnou aplikací jsou městské teplárny, zajišťující primárně kogenerační výrobu tepla a poskytující přebytek energie ve formě elektřiny do energetické sítě.
 • záruční a pozáruční servis
 • zabezpečení BOO, BOT, BOOT

Příklady referenčních projektů:

ČKD ENERGY
- paroplynová elektrárna Balloki 225 MW, Pakistán
- paroplynová elektrárna Muridke 234 MW, Pakistán