slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

Investiční celky

Energetické bloky pro spalování biomasy

  • biomasa – srovnatelná alternativa k zemnímu plynu nebo uhlí
  • dřevo ve formě pelet lisovaných z dřevěných pilin nebo jiných druhů biomasy (sláma, kůra, štěpka) nebo olej vyráběný ze surového dřeva - jsou považovány za ušlechtilé palivo, které umožňuje použít relativně jednoduché systémy pro automatické dávkování do kotlů a plnění zásobníků
  • komfortem obsluhy se téměř vyrovná zemnímu plynu, kapalnému propanu či topné naftě
  • cena vyrobeného tepla je nižší, a proto se s úspěchem využívá u zařízení na výrobu tepla a el. energie o výkonu v rozmezí kW až desítek MW
  • dodávky kompletních energetických bloků
  • kotel (ve dvojím způsobu provedení: stacionární či pohyblivý pásový rošt)
  • turbogenerátor
  • související zařízení

Příklady referenčních projektů:

ČKD PRAHA DIZ
- Kogenerační energetický blok spalující biomasu, 11,5 MWe + 36 MWt, Plzeň, ČR