slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

Investiční celky

Kogenerační energetické bloky pro výrobu elektrické energie a tepla

  • speciální komodita
  • mnoho společného s energetickými bloky do výkonu 100 MW
  • cílový zákazník – zejména komunální sféra (utility companies)
  • ekonomicky efektivní zajištění dodávek tepla pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody pro domácnosti
  • dodávka přebytečné elektrické energie do veřejné sítě
  • prodej tzv. systémových služeb elektrizační soustavy

Speciální oblast:

    • využití spalovacích motorů či mikroturbín pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (kogenerace)
    • ve zvláštních případech – navržení kombinované výroby elektrické energie, tepla a chladu (trigenerace).