slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

Investiční celky

Obecná informace

EPC a EPCm projekty – dodávky investičních celků

Komplexní projekční návrhy technologií, dodávky technologických zařízení včetně montáže, uvedení do provozu a zkoušek, technická podpora.

Jedná se o projekty a dodávky:

  • kompresorové stanice
  • závody na přepracování a úpravu plynu a ropy
  • elektrárny a energetické bloky na bázi parních, paroplynových a plynových turbosoustrojí
  • tepelné elektrárny
  • kogenerační energetické bloky pro výrobu elektrické energie a tepla
  • energetické bloky pro spalování biomasy
  • podzemní zásobníky plynu
  • třídírny a spalovny komunálního odpadu
  • development a technologie budov