slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

Investiční celky

Podzemní zásobníky plynu

 • komplexní dodávky technologie podzemních zásobníků na plyn
 • kompletní koncepční a projektová dokumentace
 • dodávky veškerého zařízení na vtláčení i těžbu plynu a jeho úpravu
 • vybavení řídicího systému
 • elektro vybavení

Obor dodávek

 • soustrojí pro vtlačování a odtěžování zásobníku (pístové kompresory nebo turbokompresory s pohonem buď elektromotorem nebo plynovou turbinou)
 • elektročást
 • řídicí systémy
 • nadzemní technologie (potrubní rozvody, filtry plynu, jednotka sušení plynu, skladové hospodářství, těžebně-vtláčecí vrty, vstupní objekt a monitorovací stanici)
 • stavební objekty (kompresorovna, velín a rozvodna, haly měření a pomocných provozů)

Technické řešení zásobníků zemního plynu:

 • soustavy stanic pro vtlačování plynu do zemních úložišť a jeho zpětný odběr k další přepravě a distribuci
 • nosná zařízení jsou soustrojí s vysokotlakými kompresory doplněné potřebným příslušenstvím:
  • potrubní rozvody
  • měření a redukce plynu
  • chlazení, sušení a filtrace plynu
  • trafostanice a silnoproudé rozvody
  • řídící systém včetně měření a regulace
  • náhradní zdroje
  • monitorovacího systém