slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

Investiční celky

Tepelné elektrárny

100 až 500 MW
(palivo: uhlí, zemní plyn)

  • tepelné elektrárny velkého výkonu pro dodávky elektrické energie v základním zatížení (base load)
  • technologie kotlů s práškovým nebo fluidním spalováním a kondenzačních turbín chlazených vodou nebo vzduchem
  • dovybavení technologiemi odsíření, v závislosti na kvalitě uhlí
  • zabezpečení dodávky technologií s nadkritickými parametry
  • výstavba paroplynových elektráren (CCPP - combined cycle power plant)
  • technologie paroplynových elektráren lze využít pro tzv. repowering (tam, kde jsou využívány kotle na spalování nafty, mazutu, lehkých topných olejů a zemního plynu)
  • dožívající kotle lze nahradit kombinací spalovací turbíny a spalinového kotle (HRSG - heat recovery steam generator), použití vyrobené páry k pohonu stávajících parních turbín
  • nárůst generovaného výkonu v konkrétní lokalitě až o 60 %

Příklady referenčních projektů:
ČKD ENERGY - elektrárna YOTES 3x 133 MW, Turecko