slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

Investiční celky

Třídírny a spalovny komunálního odpadu

Třídící linka na směsný komunální odpad

 • základní kapacitní řada : 150 000 t / rok
 • cca pro 30 000 obyvatel
 • pro města, resp. městské podniky
 • ruční dotřídění směsného komunálního odpadu
 • Konečný výstup
 • drcený nebo slisovaný odpad
 • uložení na skládku nebo spalování Přínos:
  • dokonalé vytřídění komunálního odpadu na jednotlivé složky (papír,sklo,kov,plast,textil,aj.)
  • další zpracování jako druhotné suroviny
  • možno dodávat v tzv. mobilním stavu (nejsou pevně spojeny s místem, kde se třídí)

Spalovny komunálního odpadu

 • alternativní způsob výroby tepelné a elektrické energie
 • sociální a hygienický rozměr
 • zkvalitnění života velkých městských aglomerací (největší původce znečištění)
 • spalování odpadků redukuje jejich hmotnost na cca 20 ÷ 28 % původní hmotnosti, původní objem pod 10 %
 • omezení emisí oxidu uhličitého (vztaženo na CO2 ekvivalent)

Technické aspekty spaloven:

 • řízená kvalita spalování s cílem minimalizace obsahu emisí kyselých komponentů a organických sloučenin
 • teplo vyrobené spalováním odpadu je po přeměně na páru využito k pohánění konvenčních parních turbín, popř. tepla pro centralizované zásobování, kladně přispívá k energetické bilanci měst
 • redukce objemu odpadů a jejich přeměna na suroviny pro další recyklaci
 • snížení nároků na kapacitu skládek pro konečné uskladnění nezpracovatelného odpadu
 • z výstupní škváry se jednoduchým způsobem (elektromagnety) získává kvalitní železný šrot
 • separace neželezných kovů (výstupní škvára, prošlá vysokými teplotami na roštech – ekologický materiál pro stavebnictví)

Příklady referenčních projektů:

Fakultní nemocnice Motol, 2 x 1 200 t/rok, Praha, ČR
Spalovna komunálního odpadu pro hl. město Praha, 310 000 t/rok, Praha, ČR