slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


   

FKZ pro železárny Hrádek

ČKD ELEKTROTECHNIKA,a.s.,  vyvinula unikátní tří fázové Filtračně – kompenzační zařízení, které instalovala v ŽELEZÁRNÁCH Hrádek a.s. v  roce 2006 a získala tak  významnou referenci  v oblasti oceláren, využívající k tavení materiálu elektrických obloukových pecí.
Pro investora jsme smluvně dodali potřebnou technickou dokumentaci jak  stavební, tak  i technologickou včetně podkladů pro stavební povolení, vlastní stavební část, montáž zařízení, zkušební provoz a provedení garančních zkoušek.  Jednalo se o dodávku „ na klíč“, kde realizace  stavební části  a  montáž zařízení, po obdržení stavebního povolení, trvala zhruba dva a půl měsíce. Následoval zkušební provoz, kde se prováděla optimalizace zařízení v trvání jednoho měsíce, s následným předáním zákazníkovi do trvalého provozu.Předpokládané úspory plateb k ceně elektrické energie za nedodržení neutrálního účiníku a plateb za nevyžádanou  dodávku jalové energie po pěti měsících provozu Filtračně- kompenzačního  zařízení,
předčily očekávání a dosažená úspora se  pohybuje v rozsahu 90 až 95% původních pokutových  plateb. Zákazníkovi tím  Filtračně-kompenzační zařízení uspoří ročně značné množství finančních prostředků, které může investovat do rozšíření výroby, modernizace zařízení a pod. Návratnost takovéto investice
se pohybuje  v rozsahu 16 až 24 měsíců v závislosti na požadovaném výkonu zařízení.

Základní technické údaje:
■  Napěťová soustava hlavních obvodů:                   3 ~ 50 Hz 110 kV / TT
                                                                                       3 ~ 50 Hz 22 kV / IT
■  Napěťová soustava hlavních obvodů regulace:    3 ~ 50 Hz 10 kV /IT
■  Napěťová soustava pomocných obvodů:             3 ~ 50 Hz 400 V /TN-S
                                                                                      2 - 110 V /IT
                                                                                      2 - 24 V /IT
■  Jmenovitý kompenzační výkon:                           20 Mvar
■  Regulační rozsah výkonu:                                     0 až 20 Mvar
■  Způsob regulace:                                                  rychlá trojfázově symetrická, na hodnotu účiníku nebo jalového výkonu