slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


       

Pohon těžního stroje pro OKD, a.s. Důl Paskov (Staříč)

 Technické parametry a rozsah dodávky:

 -    Stejnosměrný pohon - 2 ks synchronních motorů o výkonu 1800kW

  • Měničová sestava VARIANT
  • Měničová a regulační sestava MODULEX

 -       Filtračně kompenzační zařízení

  • Měničová sestava COMPACT CK27
  • Celkový kompenzační výkon -  5840 kvar
  • Celkový instalovaný výkon -  7800 kvar

 

Objednatel: INCO engineering, s.r.o
Konečný zákazník: OKD, a.s., Důl Paskov, ČR

 

Uvádění do provozu: 31. 12. 2012 

Důl Paskov leží přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy a produkuje kvalitní koksovatelné uhlí. V současnosti Důl Paskov tvoří lokality Staříč a Chlebovice. Jedná se o jediný činný důl v ostravské části revíru.
V roce 2013 je naplánována realizace v stejném rozsahu v lokalitě Chlebovice.