slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


     

Ventilový pohon pro projekt K.O.P.C.

V roce 2012 ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. vyrobila a dodala pro petrochemický závod v Kordestánu ventilový pohon pro rozběh dvou synchronních motorů.

Technické parametry a rozsah dodávky:

-       2 ks synchronních motorů (SM) o výkonu 7 MW/ 11kV a 23 MW/ 11kV

 • Pohon  obsahuje
  • Síťový  měnič  - COMPACT
  • Motorový měnič – COMPACT
  • Rozvaděč řízení měniče   - MODULEX
    
 • Měniče buzení s redundantními regulátory pro 2 (SM)
  • 2x  měniče buzení – MODULEX
    
 • Vstupní ochranný reaktor, tlumivky stejnosměrného meziobvodu,  transformátory

 

Objednatel: VEM Transresch GmbH člen skupiny VEM , Německo

Konečný zákazník: K.O.P.C. petrochemický závod

Dodání objednateli: 12/2012

Uvádění do provozu u finálního zákazníka: 6/ 2013