slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


      

Mikrokogenerační jednotka s mikroturbínou Capstone C 200 a absorpčním chladičem

Mikrokogenerační jednotka je umístěna ve venkovních prostorách na dvoře závodu a je propojena s absorpčním chladičem instalovaným v samostatném kontejneru společně s dalším příslušenstvím kogenerační jednotky. Mikroturbína C 200 vyrábí elektrickou energii (200 kW)a spaliny (280 kW), které v absorpčním chladiči slouží k výrobě chladné vody.

Rozsah činností:

Projektová dokumentace, dodávka, instalace, uvedení do provozu 

Základní parametry kompletní dodávky:
-          Mikroturbína Capstone C 200 s integrovaným kompresorem plynu
-          Absorpční chladič – výroba chladné vody 70 C/120 C
-          Kompletace zařízení – spalinovod, tepelná technika, silnoproudá elektrotechnika, měření a regulace, atd.
-          Výkon mikrokogenerační jednotky
              200 kWe
              280 kWt

Součásti projektu:
-          Projektová dokumentace
-          Dodávky zařízení
-          Montáž, supervize při montáži
-          Uvedení kompletní mikrokogenerační jednotky do provozu

 

Termín realizace: 2012 – 2013

Uvedení do provozu: prosinec 2012/červen 2013