slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


        


Mikrokogenerační jednotka na bázi mikroturbíny Capstone C 200 v Safině

-          První instalace ČKD ENERGY v ČR
-          Mikrokogenerační jednotka instalovaná v průmyslovém objektu na bázi mikroturbíny Capstone C 200 pro výrobu elektrické energie (200 kW)a teplé vody (340 kW)s využitím vyrobených energií v objektech firmy ve Vestci

Rozsah činností:
Projektová dokumentace, dodávka, instalace, uvedení do provozu

Základní parametry kompletní dodávky:

-          Mikroturbína Capstone C 200 s integrovaným kompresorem plynu
-          Spalinový výměník
-          Kompletace zařízení – spalinovod, tepelná technika, silnoproudá elektrotechnika,
            měření a  regulace, atd.

-          Výkon mikrokogenerační jednotky

            200 kWe
            340 kWt

Součásti projektu:

-          Projektová dokumentace
-          Dodávky zařízení
-          Montáž, supervize při montáži
-          Uvedení kompletní mikrokogenerační jednotky do provozu
-          Prokázání splnění garantovaných parametrů

Termín realizace: 2011 – 2012

Uvedení do provozu: červen 2012