slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


          

 

Rekonstrukce technologie chladicího zařízení zimního stadionu včetně dvou ledových ploch - Budvar Aréna, České Budějovice

Kompletní rekonstrukce chladicího zařízení pro dvě ledové plochy, včetně zařízení na využití odpadního tepla.  Systém nucené cirkulace s přímým odparem čpavku v ledových plochách se sníženou náplní chladiva.

 

Součást dodávek: 

  • Kompletní technologická část a stavební část v rozsahu projektová dokumentace, dodávka, montáž a uvedení do provozu
  • Technologická část zahrnovala část strojní, elektro a ASŘTP. Stavební část konstrukci ledových ploch
  • Instalovaný chladicí výkon zařízení 4x300 kW při t0/tk =-10/+35°C
  • Celková náplň chladiva 4000 kg NH3
  • Hlavní ledová plocha 58x28 m a tréninková ledová plocha 60x30 m
  • Využití odpadního tepla k ohřevu vody (až +65°C)

Mimo vlastní strojní kompresorové chladicí zařízení se společnou kondenzační stranou je součástí zařízení: 

  • Vodní hospodářství s okruhem cirkulační chladicí vody pro kondenzátor, recyklací vody ze sněhové jámy a zařízení pro úpravu a doplňování vody do systému chladicí vody a systému využití odpadního tepla
  • Zařízení využití odpadního tepla z čpavkových par na výtlaku kompresorů pro ohřev vody v akumulačních nádržích využívané pro rolby, k vyhřívání sněhové jámy a v případě přebytku k jeho předávání do systému TUV
  • Součástí zařízení je též využití odpadního tepla z vody cirkulačního okruhu chlazení kondenzátoru pro vyhřívání sněhové jámy a podloží ledových ploch
  • Instalované zařízení je vybaveno centrálním řídicím systémem umožňujícím sledování, signalizaci a řízení systému, signalizaci a registraci provozních a havarijních stavů a vizualizaci všech nezbytných provozních parametrů na PC. Tento systém umožňuje automatický provoz pouze s občasným dozorem

 

Termín realizace:               I. etapa – 09/2007 
                                          II. etapa – 09/2008

Termín uvedení do provozu: 09/2009