slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


     

Kogenerační zdroj na bázi plynových motorů COGEN Bratislava WEST

Dodávka 2x4,3 MWe kogenerační jednotky vč. utilizace tepla, vyvedení výkonu do 110 kV.
Kompletní část strojní, elektro, MaR vč. uvedení do provozu.  

  • Kogenerační jednotky

  • Systém tlakového vzduchu

  • Systém vyvedení tepla

  • Chladicí systém

  • Systém spalin a utilizace tepla

  • Olejové hospodářství

  • VN rozvodna

  • NN rozvodna vl. spotřeby

  • Výkonové trafo 16 MVA

  • Kompletní ŘS

Termín realizace: 11/2010 - 06/2012
Uvedení do provozu: 07/2012