slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


     


Dodávka radiálních kompresorů, NTC Plzeň

Zkušební turbodmychadlo s el. pohonem s výkonem 1200 kWe slouží pro ověřování matematických
modelů průtokových parametrů radiálních stupňů odstředivých kompresorů pomocí stlačování
atmosférického vzduchu

Instalace výzkumného jednokolového kompresoru s proměnlivým průtokem
v rozmezí 4 450 – 16 500 1/min. Kompresor je poháněn el. motorem 1 600 kVA 
na napětí 0,4 kV. Otáčky jsou plynule regulovatelné pomocí frekvenčního
měniče od 10% až na 110 %. Průtok je měřen v měřicích tratích na sání i výtlaku
s regulací škrcením klapkou. Vzhledem k okolní zástavbě jsou použity tlumiče hluku.

V rozsahu plnění EPC je projekt, aplikační SW,  dodávky, montáž a uvedení
do provozu vč. nutných dílčích úprav ve stávajícím objektu C5 Nového
technologického centra II. Plzeň- Bory.

• Usazení jednotlivých frém a následně kompresoru i el. motoru na základ
• Sestavení kompresorového tělesa na základě.
• Osazení tlumičů hluku a vzduchového chladiče na střeše objektu a olejového bloku ve strojovně
• Osazení antivibračních prvků pro potrubní rozvody.
• Potrubní rozvody DN 600 a DN 400 procesního vzduchu vč. dilatačních tlumičů a napojením na tlumiče a kompresor
• Potrubní rozvody oleje vč. speciálních proplachů před oživením
• Potrubní rozvody chladicí vody pro elektromotor a olejový blok
• Osazení a zapojení Frekvenčního měniče 2 200 kVA, rozvaděčů silnoproudu, řídicího systému.
• Pokládka stíněných napájecích kabelů o průřezu 6 x Cu 240 mm2,
• Kabelové rozvody silnoproudu a M+R,
• Osazení zkušebního prostoru protihlukovým krytem k dodržení hygienických limitů
• Úprava na stávajících rozvodech bezpečnostních  čidel EPS a koncentrace olejových par

 

Termín realizace  10/2012 - 03/2013
Uvedení do provozu  04/2013