slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby            

Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii a.s.

- dodávka na klíč kompletní technologické části ekologizace energetického zdroje teplárny Lovochemie a.s. o jmenovitém tepelném výkonu 89,95 MWth

Základní parametry projektu dodávky investičního energetického celku:

Jeden fluidní kotel s cirkulující vrstvou, parní výkon 120 t/h páry o parametrech
10 MPa tlaku a 535 °C teploty na výstupu z kotle, se spalováním hnědého uhlí.

Součásti projektu je projektování, dodávka, montáž a uvedení do provozu:

 • Parní kotel s cirkulující fluidní vrstvou
 • Uměly tah kotle s čištěním spalin a AMS emisií
 • Rekonstrukce a vložkování stávajícího zděného komínu
 • Kompletní popelové a vápencové hospodářství
 • Rozšíření a modernizace chemické úpravně vody
 • Kompletní nízkotlaká a vysokotlaká regenerace napájecí vody
 • Chladicí systém kotelny
 • Vysokotlaká redukční stanice páry 10/3,2 MPa, 410°C, průtok 100 t/h
 • Nová kompresorová stanice pro výrobu transportního a přístrojového vzduchu
 • Kompletní elektroinstalace, vč. nových transformátorů, rozvoden, frekvenčních měničů, kabelů, atd., v rozsahu pro strojní zařízení
 • Kompletní instrumentace a kabeláž pro MaR dodávaných zařízení, vč. řídicího systému
 • Kompletní dodávka stavební části projektu
 • Uvedení do provozu a prokázání garantovaných parametrů zařízení

Smluvní termínový průběh realizace:

 • Podpis Smlouvy o Dílo:                   3.6.2013
 • Předběžné odevzdání (PAC):         3.8.2015