slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


Rozšířená generální oprava  - rekonstrukce kotlů K 13 a K 14 vč. opravy vnějších zařízení v elektrárně Třebovice


Technické parametry:
 

  • Výměna přehříváků páry, parovodů, spojovacího potrubí, armatur, části spalovací komory kotlů
  • Opravy mlýnů, práškových hořáků
  • Výměna práškovodů
  • Výměna části el. a M+R

 

Rozsah dodávky: 

  • Projekt
  • Výrobní dokumentace vyměňovaných částí
  • Pevnostní výpočty
  • Dodavatelská dokumentace

 
Termín realizace: RGO K 13 -  09/2008,  RGO K14 - 09/2009
Uvedení do provozu:  09/2008 ,  09/2009