slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


 

        


Kompresorová stanice Veľké Zlievce

 

Součásti projektu bylo projektování, dodávka, montáž  a uvedení do provozu.

Dodávka na klíč byla zrealizovaná pro kompletní technologické části:

• PS 110 Odkalovací  systém I.
 
• PS 120 Odkalovací  systém II.

• PS 210 Tlakovzdušná stanice

• PS 270 Potrubní rozvody pomocných médií 
            

Základní parametry projektu dodávky investičního celku pro plynárenský průmysl:

• Soubor tg. a elektro celků pro odkalovací systém hlavních ITT kompresorů R-R 

• Výroba a distribuce tlakového vzduch pro potřeby projektované stanice KS-03, max. výkon 2x197,4 Nm3/hod,  5,7-12,0 bar

• Potrubní rozvody s distribucí pomocných médií – VTL, STL plynu, tlakový vzduch, SHZ, vytápění


Smluvní termínový průběh realizace:

Termín realizace:                       31.01.2013
Uvedení do provozu:                  31.07.2013