slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


     


Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou

1) Rekonstrukce soustrojí a související elektrotechnologické části Malé vodní elektrárny České Vrbné

  • Úprava soustrojí turbíny TG 1
  • Řídicí systém elektrárny

 

2) Plavební komora České Vrbné – úprava řídicího systému a soustrojí vodní elektrárny

  • Rekonstrukce soustrojí a související elektrotechnologické části malé vodní elektrárny České Vrbné sektorového jezu, na levém břehu Vltavy
  • Práce probíhaly ve stávajícím objektu strojovny MVE České Vrbné
  • Cílem bylo zajištění optimální regulace průtoku turbínami a hladina vodního díla České Vrbné byla udržována s přesností ±5 cm. Vzhledem k instalaci regulovatelného rozvaděče a nových lopatek oběžného kola turbíny, došlo v souvislosti se zvýšením spádu o 0,4 m rovněž k vyššímu energetickému využití hydroenergetického potenciálu vodního díla
  • V elektrárně jsou instalována 2 soustrojí s přímo proudými Kaplanovými kolenovými turbínami
  • Po rekonstrukci má turbína maximální hltnost 19 m3.s-1 a max. výkon na spojce turbíny 1045 kW. Maximální spád se zvýšil na 7,0 m
  • Vzhledem k tomu, že stávající řídící reléová automatika neumožňovala jemnou hladinovou regulaci, byla kompletně demontována a nahrazena distribuovaným řídicím systémem na bázi volně programovatelných automatů
  • Proběhla instalace nových motorových rozvaděčů pomocných zařízení obou soustrojí, nového rozvaděče elektrických ochran, rozvaděče vlastní spotřeby, rozvaděče stejnosměrného záložního napájení 24V a malo-olejové vypínače v rozvodně 6kV a 22kV 
  • Pro potřeby nově instalovaného řídicího systému byl doplněn systém měření hladin

 

Termín realizace:
Podpis Smlouvy o Dílo: 1. 6. 2010

Uvedení do provozu:
Ukončení stavby, předání Díla:  31. 5. 2011