slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


     

Poskytování dopravních informací

Rozsah dodávky:

 • Čtyři demontáže stávajících lokalit, dvě obnovy stávajících lokalit a dodávky sedmi nových lokalit
 • Obnova stávajícího systému poskytování dopravních informací
 • Dodávka, montáž a zprovoznění nového systému v nově navržených lokalitách
  tj. vybudování informačních portálů a poloportálů pro ZPI (zařízení pro provozní informace) a PDZ
  (proměnné dopravní značení) na území hlavního města Prahy
 • Datové a napájecí připojení
 • Úpravy hardware a software pro ovládání nového systému

 
Technické parametry:

 • Analýza a návrh přesného umístění nových lokalit pro ZPI, včetně vybudování infrastruktury pro upevnění a napájení ZPI
 • Zpracování všech požadovaných stupňů projektové dokumentace
 • Inženýring, včetně zajištění všech potřebných povolení k realizaci
 • Kompletní demontáž stávajícího systému PIT včetně veškeré infrastruktury
 • Obnova resp. náhrada stávajících nosných konstrukcí systému PIT za systém ZPI včetně demontáže stávajících PIT, případné úpravy napojení na napájení a úpravy/výměny nosných konstrukcí
 • Dodávka a montáž nových lokalit ZPI, tj. výstavby nosných konstrukcí a infrastruktury pro napájení
 • Stavební, inženýrské a projekční práce

 
Termín realizace: 05/2012
Uvedení do provozu: 02/2013