slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


              

Technologie pro čištění vody expozičních jezírek v nových pavilonech pro hrochy a slony v ZOO Praha


Ve čtyřech stavebně samostatných strojovnách je obsluhováno celkem 1341 m3 vody a 599 m2 vodních ploch vnitřních i vnějších expozičních jezírek a bazénů.

Součástí dodávek byly:

• veškeré potrubní rozvody a armatury

• čerpací technika

• technologie hrubého předčištění (tlaková síta, vynášení shrabků, drtiče)

• technologie pískových filtrů

• kompresorové stanice včetně rozvodů a ovládacích terminálů

• komplexní systém dezinfekce vody (ozonizace a UV lampy)

• spolupráce při tvorbě algoritmů a následně řídicího systému včetně jeho vizualizace

• sestavení provozního řádu
 


Termín realizace: 06/2011 – 09/2013
Termín uvedení do provozu: 09/2013