slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


       

Výstavba kompresorové stanice na zemní plyn v Sýrii, Rumeilan - chlazení

 Technické parametry: 

  • Kompresor  - radiální sedmikolový turbokompresor ČKD typ  7 RPA 32 s pohonem elektromotorem 2 MW včetně olejového systému, chlazení a řídících prvků
  • Kapacita – množství plynu 33.000 Kg/ hod., tlak 19 Bar
  • Součástí stanice je elektrická rozvodna a řídicí systém stanice včetně kabeláže, dále propojovací potrubí na úpravnu plynu a jeřáb

Rozsah dodávky: 

  • Kompletní realizace
  • Projekční řešení, dodávky zařízení a materiálu
  • Realizace stavební části – základy pod kompresor, montáže, zkoušky a uvedení do provozu
  • Úprava komunikací a prostor v okolí stanice

 
Termín realizace: 05/2011 – 10/2012
Uvedení do provozu: 10/2012