slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


Projekt Yunus Emre 2x145 MW

- dodávka kompletní technologické části strojovny hnědouhelné elektrárny o výkonu 2x145 MW v Turecku

Základní parametry projektu dodávky investičních energetických celků:

Kotle:
 • 2x fluidní kotel s cirkulující vrstvou, výkon každého 440 t/h páry o parametrech 13,9 MPa, 543 °C s mezipřihříváním 3,8 MPa, 540 °C
Parní turbína:
 • 2x kondenzační turbína s neregulovanými odběry, vstup páry do ST dílu z mezipřihřívání, jmenovitý výkon na svorkách generátoru 145MWe

Součásti projektu:

 • vlastní projektování
 • dodávky:
  • dvě identická turbosoustrojí , každé o výkonu 145 MWe (parní kondenzační turbina s olejovým hospodářstvím a generátorem)
  • doplňující strojní dodávky - parní kondenzátor, tepelné výměníky vysokotlaké a nízkotlaké regenerace, kondenzátní a napájecí čerpadla, napájecí nádrž s odplyněním, další technologické nádrže, potrubí a armatury
 • inženýring
 • montáž a supervize montáže
 • uvedení zařízení do provozu včetně prokázání, že garantované parametry dodávky jsou splněny
 • Termín realizace: 2011 – 2013
Uvedení do provozu: 2013