slide_1 slide_2 slide_3 slide_4

Kariéra

Objevte svoji příležitost

Máte zájem připojit se k některé ze společností ČKD GROUP? Pojďte pracovat pro zavedeného, silného a dynamicky se rozvíjejícího zaměstnavatele.

Společnosti skupiny ČKD se mohou opírat o mnoholetou historii a zázemí špičkových odborníků. Své současné podnikatelské aktivity podporujeme vlastním výzkumem a vývojem, spoluprací s vývojovými centry vysokých škol, Akademií věd ČR a dalšími českými i zahraničními výzkumnými institucemi.

Inovace a tradice, která je úzce spjata se značkou ČKD, je dána kvalitou a profesionalitou našich pracovníků. Právě proto kvalitní personální práce patří k našim hlavním strategickým prioritám. Usilujeme o stabilizaci kvalifikovaných týmů odborníků a manažerů, dbáme o jejich odborný a osobní rozvoj. Uvědomujeme si, že rozvoj a úspěch společnosti můžeme dosáhnout pouze prostřednictvím kvalitních lidí.