slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10

ČKD ENERGY, a.s.

 • dodavatel investičních celků a souvisejícího zařízení
 • specializuje se na oblast energetiky a ekologie
 • uhelné elektrárny, lokální kogenerační energetické zdroje s plynovými turbinami a plynovými motory, paroplynové a plynové elektrárny.
 • Studie proveditelnosti, inženýrské a servisní činnosti, konzultační služby v rámci standardů ČSN EN, ASME, GOST, API, MSS, AWWA atd.
 • Moderní softwarové vybavení pro mechanické, termodynamické výpočty, moderní SW/HW vybavení pro projekty mechanické, elektrotechnické, I&C, stavební, speciální technologie.

 

 • Energetické bloky do 100 MW na bázi parních, paroplynových a plynových turbosoustrojí
 • Tepelné elektrárny 100-500 MW (palivo - uhlí, zemní plyn)
 • Kogenerační energetické bloky pro výrobu elektrické energie a tepla
 • Lokální mikro-kogenerační zdroje
 • Turbínová soustrojí pro existující elektrárny a teplárny, modernizace a retrofity
 • Systémy řízení, regulace a buzení pro silnoproudé a vysokonapěťové aplikace