slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7

Technologické provozní soubory

Turbínová turbosoustrojí pro existující elektrárny a teplárny – modernizace a retrofity

 • cílem modernizací a retrofitů existujících turbosoustrojí:
  • prodloužení životnosti
  • zvýšení účinnosti modernizovaného stroje
  • původní lopatky turbín jsou nahrazovány novými lopatkami z moderních materiálů s vysokou životností
  • vylepšený profil zajištěný moderními konstrukčními a výrobními metodami redukuje sekundární ztráty
  • zvýšením průtoku páry přes lopatky nízkotlaké části, příp. jejich prodloužením lze získat významné zvýšení výstupního výkonu turbiny
  • moderní provedení ucpávek a aplikace moderních materiálů
  • zlepšení účinnosti jednotlivých stupňů turbosoustrojí
 • Výsledek
  • méně ztrát znamená více vyrobené energie
  • náhrada původního mechanicko-hydraulického regulátoru moderním digitálním regulátorem výkonu a otáček turbíny ve spojení s aplikací moderních elektrohydraulických prvků
  • dosažení spolehlivého, flexibilního a precizního řízení v automatickém režimu
  • digitální technologie nabízejí snadné začlenění modernizovaného turbosoustrojí do systémů dispečerského řízení a dálkového ovládání
  • s retrofitem regulátoru výkonu a otáček turbíny lze modernizovat systém ochran turbíny
  • modernizace elektrického generátoru, jeho vinutí a instalace diagnostických prostředků pro měření parciálních výbojů ve statoru
  • aplikovanou modernizací - náhrada rotačního budiče moderní budicí soupravou využívající digitální řízení a polovodičové spínací prvky. Stabilizátor činného výkonu zajišťující tlumení systémových výkyvů sítě - PSS je - standardní součástí modernizovaného řešení generátoru.
  • dodatečná instalace generátorového vypínače a moderních digitálních ochran generátoru je součástí nabídky.