slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5

ČKD ENERGY

dodavatel investičních celků a souvisejícího zařízení. Specializuje se na oblast energetiky a ekologie.

Obecná informace

  • dodavatel investičních celků a souvisejícího zařízení
  • specializuje se na oblast energetiky a ekologie
  • uhelné elektrárny, lokální kogenerační energetické zdroje s plynovými turbinami a plynovými motory, paroplynové a plynové elektrárny.
  • Studie proveditelnosti, inženýrské a servisní činnosti, konzultační služby v rámci standardů ČSN EN, ASME, GOST, API, MSS, AWWA atd.
  • Moderní softwarové vybavení pro mechanické, termodynamické výpočty, moderní SW/HW vybavení pro projekty mechanické, elektrotechnické, I&C, stavební, speciální technologie.