slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5

ČKD ENERGY

dodavatel investičních celků a souvisejícího zařízení. Specializuje se na oblast energetiky a ekologie.

Tepelné elektrárny 100-500 MW (palivo - uhlí, zemní plyn)

 • využití technologie kotlů s práškovým nebo fluidním spalováním a kondenzačních turbin chlazených vodou nebo vzduchem
 • dovybavení technologiemi odsíření pro bloky velkého výkonu, dle kvality uhlí
 • zabezpečení dodávek technologií s nadkritickými parametry
 • know how a zkušenost s výstavbou paroplynových elektráren ( CCPP - Combined Cycle Power Plant),  a to až do celkového výkonu 900 MW
 • využití technologie paroplynových elektráren pro tzv. retrofit (repowering)
 • zejména tam, kde jsou dosud využívány kotle na spalování nafty, mazutu, lehkých topných olejů a zemního plynu
 • dožívající kotle lze nahradit kombinací spalovací turbiny a spalinového kotle (HRSG Heat Recovery Steam Generator), vyrobená pára se použije k pohonu stávajících parních turbin.
 • nárůst generovaného výkonu v konkrétní lokalitě až o 60 %  

Příklady referenčních projektů:

 • Elektrárna Afsin Elbistan 4x360 MW, Turecko
 • Paroplynová elektrárna Balloki 225 MW, Pakistán
 • Paroplynová elektrárna Muridke 234 MW, Pakistán
 • Elektrárna YOTES 3 x 133 MW, Turecko