slide_1 slide_2 slide_3 slide_4

ČKD PRAHA DIZ

dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie.

Obecná informace

  • Projektování a výstavba kompresorových stanic, tranzitních plynovodů, podzemních zásobníků plynu, zařízení na zpracování plynu, doprava a skladování ropných látek.
  • Dodávky LNG a CNG stanic.
  • Studie proveditelnosti, projekční příprava, basic a detail design, nákup, montáž, uvedení do provozu.