slide_1 slide_2 slide_3

ČKD PRAHA DIZ

dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie.

Obecná informace

  • Dopravní systémy  - metro, silniční tunely, stabilní měnírny a distribuční transformovny
  • Technologie zařízení budov
  • Vodohospodářské projekty - technologie úpraven vody
  • Pozemní stavby - bytová výstavba a občanská vybavenost