slide_1 slide_2 slide_3 slide_4

ČKD PRAHA DIZ

dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie.

Zařízení na zkapalňování plynu (LPG, LNG)

  • významná alternativa dodávky ne vždy dostupného připojení k síti plynovodu na zemní plyn
  • dodávky kompletních celků výroby
  • skladování
  • distribuce zkapalněných plynů LPG, LNG