slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD ELEKTROTECHNIKA

výrobce a systémový integrátor polovodičových měničových technologií, pohonů, napájecích systémů, filtračně-kompenzačních zařízení, silnoproudých provozních souborů.

Aplikační sestavy, chladiče a příslušenství

Společnost ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. má dlouholetou tradici ve vývoji a výrobě elektrotechnického zařízení, zejména polovodičových aplikací, se zaměřením na dodávky zboží a služeb řešené cestou individuálních projektů. V roce 2011 společnost rozšířila svoje výrobní a obchodní aktivity o sortiment:

APLIKAČNÍ SESTAVY - katalog ke stažení

 • Výkonové polovodičové jednotky PSU - sestavy polovodičových součástek a chladičů v různých elektrických zapojeních doplněné příslušenstvím jako jsou ventilátory, řídicí jednotky, přepěťové a komutační ochrany, teplotní čidla, izolátory, pojistky, vzduchové tunely aj.

 • Zákaznické PSU - Zákaznické PSU jsou výkonové polovodičové jednotky navržené a zkonstruované podle parametrů, vlastností a provozních podmínek zadaných zákazníkem.

 • Řídící jednotka tyristorů GU 3391 - Jednotka GU3391 je určena pro buzení dvojice antiparalelně zapojených tyristorů. Zařízení lze použít v systémech regulace výkonu jednofázové nebo třífázové zátěže polovodičovými stykači.

 • Řídící jednotka tyristorů GU 4000 - Jednotka GU 4000 je určena pro řízení jedné dvojice antiparalelně zapojených tyristorů. Lze ji použít ke snadné realizaci polovodičového stykače. Má využití i pro fázové řízení výkonu zátěže.

 • Výkonové polovodičové měniče - Výkonové polovodičové měniče obsahují polovodičové součástky, chladiče a řídicí jednotky vlastní provenience. Základní typové řady lze modifikovat podle konkrétních požadavků zákazníka. Jako aktivní řízené prvky se používají tyristory GTO nebo IGCT. Účinné chlazení polovodičových součástek je zajištěno chladiči na bázi tepelných trubic s nuceným vzduchovým chlazením. 

Oblasti použití: Fázově řízené měniče napětí, Elektronické spínače, Trakční pulzní měniče pro napájení stejnosměrných motorů, Střídače pro napájení asynchronních motorů.

CHLADIČE - katalog ke stažení

 • Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu (L65, L100, L140)
 • Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového typu (L65, L100, L140, M100, M150)
 • Vzduchové chladiče pro oboustranné chlazení součástek kotoučového typu (E130, E200, M100, M150, U200, W200)
 • Vzduchové chladiče pro moduly (L65, L100, L140, L280, Q120, T30, R40, R80, Y80, Y120, Y160, Y220)
 • Chladiče s tepelnými trubicemi (ALTRA 60, ALTRA 100)
 • Kapalinové chladiče (K2 typ 92.)

PŘITLAČNÉ KONSTRUKCE

 • Přítlačné konstrukce pro oboustrané chlazení (MCD)
 • Přítlačné konstrukce pro jednostranné chlazení (MCS)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Podložky, matice, montážní izolátory, přepěťové ochrany
 • Kontaktní vložky TECOFOIL

Pro více informací o sortimentu, prosím kontaktujte naše obchodní oddělení:                                                   t.č. 226 544 302, 226 544 312.