slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD PRAHA DIZ

dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie.

Kogenerační energetické bloky pro výrobu elektrické energie a tepla

 • speciální komodita
 • mnoho společného s energetickými bloky do výkonu 100 MW
 • cílový zákazník – zejména komunální sféra (utility companies)
 • ekonomicky efektivní zajištění dodávek tepla pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody pro domácnosti
 • dodávka přebytečné elektrické energie do veřejné sítě
 • prodej tzv. systémových služeb elektrizační soustavy
 • Speciální oblast:
  • využití spalovacích motorů či mikroturbín pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (kogenerace)
  • ve zvláštních případech – navržení kombinované výroby elektrické energie, tepla a chladu (trigenerace).